پيام مديرعامل شركت ملي فولادايران به مناسبت هفته دولت

  • تاریخ انتشار : 1399/06/03
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای پيام مديرعامل شركت ملي فولادايران به مناسبت هفته دولت بسته هستند

دكتراميرحسين نادري ؛مديرعامل شركت ملي فولاد ايران؛ طي پيامي ضمن تبريك وگراميداشت هفته دولت؛ اقدامات انجام شده دراين شركت درراستاي توليد مضاعف وجهش توليد را تشريح كرد؛ دراين پيام آمده است:

بايادوگراميداشت خاطره شهيدان رجايي و باهنر و همه شهيدان نظام اداري كشورهفته دولت را گرامي مي داريم وبه همه دست اندركاران ومجريان امور جاري واداري تبريك وتهنيت عرض مي كنيم.

هفته دولت فرصت مناسبي است تا گزارشي از عملكرد مجموعه شركت ملي فولاد ايران رابراي اطلاع مردم شريف و مومن ايران اسلامي عرض نماييم. خدمتگزاران شما درشركت ملي فولاد ايران طي يكسال گذشته تمام تلاش وهمت خود را بكار بستند تا درسالي كه “توليد مضاعف وجهش توليد” دو شاخصه تعيين شده مهم ازسوي مقام معظم رهبري؛ براي هدفگذاري امور تعيين شده بود؛برنامه ريزي وتلاش مداوم را براي محقق شدن اين دوهدف در بخش ستادي فولادكشور بكاربستيم.

تلاش براي رونق و پيشرفت واحدهاي فولاد سازي هفتگانه كشور؛ تعيين وتبيين طرح جامع فولاد كشوربعنوان يك  برنامه و سند بالادستي درصنعت و فولاد و معدن؛ تلاش براي بومي سازي توليد تجهيزات مورد نياز صنعت و فولاد و معدن كشور درداخل با تكيه برتوانمندي هاي متخصصين مسلمان ايراني درراستاي مقابله هدفمند باتحريم هاي ظالمانه؛ اجرايي كردن  طرح و هدفمند نمودن توليد ده ميليون تني فولاد درحاشيه خليج هميشه فارس؛تلاش براي رصد وپايش طرح ها و صدور مجوزهاي فولادي دركشور؛ بكارگيري همه  ظرفيت هاي داخلي براي جذب سرمايه گذاران داخلي و بين المللي براي سرمايه گذاري درصنعت فولاد كشورو بزودي زود بهره برداري و افتتاح واحد احياء مستقيم مجتمع فولاد قائنات ازمهمترين اقدامات موثري است؛ كه بحول قوه الهي و تلاش همه همكاران وكارشناسان شركت ملي فولاد ايران انجام شده كه بخش هاي زيادي ازاين اقدامات بحمدالله  نيز باموفقيت هاي بي نظيري همراه بوده است.

ماتوانستيم براي تحقق “جهش توليد” دربخش فولاد و به سهم خود؛ همه توش وتوان كارشناسي خودرا بكاربگيريم تا درراستاي تحقق اين شاخص مهم بتوانيم زمينه ساز وبسترسازروش هايي باشيم كه براي صنعت فولاد و معدن كشور بعنوان يك “نقشه راه” موثر ومفيد باشد و برخودمي باليم كه اين اقدامات درحالي صورت گرفته كه كارشناسان و متخصصين ما ازتحريم هاي شديد وظالمانه نهراسيدند و  بامقاومت و ايستادگي خود نشان دادند درصورتيكه  به دانش فني و توان فكري ايراني اتكا و اعتمادبكنيم قطعا و يقينا دستاوردهاي شگرفي را بدست خواهيم آورد ودرشركت ملي فولاد ايران نشان داديم كه اين مهم براحتي انجام پذير است ومي توان شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم.

جا دارد مجددا هفته دولت؛ كه هفته همبستگي دولتمردان با ملت است را گرامي داشته و ياد پرفتوح شهداي دولت بويژه رجايي وباهنر كه اسوه بزرگي مردمي بودن ومردمي كردن  نظام اداري كشور بودند را گرامي بداريم.

 

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان

مورخ: 99/06/03