گواهینامه ها

 

شرکت فولاد آذربایجان در راستای

رضایت مندی کارکنان و مشتریان، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2015

سلامت محیط زیست، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2015

ایمنی و سلامت کارکنان، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001 :2018

کاهش مصارف انرژی، سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 :2011

ارائه خدمات پس از فروش، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002 :2018

و مشتری مداری، سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری ISO 10004 :2018 را در شرکت استقرار داده و نیز بمنظور صادرات محصولات خود به کشور های همسایه و اروپایی گواهینامه انطباق محصول اروپا (  CE) را از شرکت Dedal  به شماره 1922-CPR -1069 دریافت نموده است.