شرکت فولاد آذربایجان در سال گذشته بالاترین رشد در زمینه ایمنی را در بین تمام شرکت ها و طرح های ایمیدرو داشته است.

به گزاش روابط عمومی شرکت فولادآذربایجان، این شرکت با بکارگیری کارشناسان متخصص حوزه HSEE و بهینه کردن ساختار سازمانی مدیریت HSEE و وجود حمایتهای مدیرعامل شرکت در سال گذشته دارای سطح عملکرد خوبی بود و شاهد یک رشد 120 امتیازی درحوزه HSEE بود . لازم به توضیح می باشد در ادوار مختلف ممیزی، نتوانسته بود از سطح عملکرد ضعیف فراتر برود که خوشبختانه در سال گذشته با تغییرات مثبت رخ داده توانست به سطح عملکرد متوسط ارتقاء یابد .که 120 امتیاز نسبت به سال قبل افزایش امتیاز دارد که بالاترین سطح رشد بوده و بعد از فولاد آذربایجان، فولاد سپید دشت با افزایش امتیاز ۱۰۰ در رتبه بعدی از لحاظ سطح رشد دارا می باشد.