در راستای سیاستگذاری و تدوین برنامه های فرهنگی شرکت فولاد آذربایجان ، نشست شورای فرهنگی این شرکت با حضور اعضاء در اتاق جلسات ساختمان مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فولاد آذربایجان ،در این جلسه مباحث مرتبط با شورای فرهنگی شرکت بیان و موارد مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که میر حسینی مشاورعالی مدیرعامل، حجه الاسلام صفی خانی دبیر شورا فرهنگی ،اصلانیان مدیر منابع مالی واقتصادی و کریم خانی مدیر حراست و هاشمی رئیس روابط عمومی و بیگ زاد فرمانده پایگاه بسیج و
خانم قره باغی نماینده بانوان شورای فرهنگی حضور داشتند

میر حسینی با بیان اینکه شورای فرهنگی شرکت در چارچوب جهت گیری های تعیین شده در شیوه نامه فعالیت های فرهنگی تشکیل شده است، این شورا در شرکت فولاد آذربایجان نیز براساس دستورالعمل ابلاغی برنامه های خود را تدوین و اجرا می کند.
میرحسینی ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای برنامه ها با هدف ارائه خدمات فرهنگی مطلوب به کارکنان و خانواده های آنان، نظارت بر نحوه اجرای برنامه های فرهنگی و پرهیز از موازی کاری را از دیگر وظایف این شورا دانست

در این نشست بخشی از برنامه های فرهنگی سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.