تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی

                   

 

 

 

           اطلاعیه

 

باعنایت به استقبال همشهریان عزیزودر خواست مکرر آنها

بدینوسیله به اطلاع میرساند؛مدت ثبت نام آزمون جذب نیروی انسانی به صورت قراردادموقت در قالب پیمانکاری شرکت فولاد آذربایجان 2 روز دیگر تمدید گردید. لذا متقاضیان میتوانند تاپایان روز سه شنبه مورخه 30/01/1401 به سامانه WWW.sanjeshserv.ir مراجعه نموده ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان