به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیرعامل شرکت فولاد آذربایجان با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میانه دیدار کرد.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیرعامل شرکت فولاد آذربایجان با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میانه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، محمودی مدیر عامل شرکت فولاد آذربایجان در این دیدار ضمن گرامی داشت هفته نیروی انتظامی گفت: زبان نمی تواند از زحمات شبانه روزی جان برکفان نیروی انتظامی قدردانی کند و در این باره قاصر است.
محمودی خاطرنشان کرد: اگر این زحمات و تلاش ها نبود با وجود ناامنی هایی که در سطح دنیا وجود دارد و مشکلاتی که امروز جامعه درگیر آن است هیچ ارگان و نهادی نمی توانست به وظیفه خود عمل کند.
وی افزود: در هر صحنه ای که باشد نیروی انتظامی پیشگام هست و امنیت امروز جامعه ما مرهون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی است.
مدیر عامل شرکت فولاد گفت: ما قدردان زحمات شما و همه همکاران جان برکف شما در مجموعه نیروی انتظامی هستیم.

وی در ادامه بیان داشت دو نعمت امنیت و سلامت را مولفه های اصلی زندگی اجتماعی دانست و بیان کرد: امروزه هر جامعه ای نیاز به امنیت و سلامتی دارد و بدون این دو مقوله جامعه نمی تواند ادامه حیات دهد.
وی گفت: باتوجه به گستردگی حوزه فعالیت نیروی انتظامی همه مردم باید به برای ایجاد نظم و امنیت پایدار درکنار نیروی انتظامی باشند و آن عزیزان کمک کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه نیز در این دیدار گفت :نام و نماد نیروی انتظامی نشان امنیت است که این را مردم مشخص می کنند.
سرهنگ  سلطانی افزود: پیشوایان دینی گفته اند دو نعمت مجهول در جامعه وجود دارد که تا وقتی به خطر نیافته انسان قدر آن را نمی داند که یکی امنیت و دیگری سلامت است.
وی وجود این دو نعمت را باعث آرامش و آسایش هر جامعه دانست و گفت :فقدان امنیت و سلامت باعث برهم خوردن تعادل جامعه می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه گفت: امنیت مقوله انفرادی نیست بلکه مشارکتی است و توسط همه آحاد جامعه محقق می شود و نیروی انتظامی وظیفه حفاظت از آن را بر عهده دارد.
سرهنگ سلطانی نیروی انتظامی را نهادی دانست که مردم بیشترین ارتباط با آن دارند و گفت: این امر وظیفه ای سنگین را بر دوش این نهاد گذاشته است.