مصاحبه

تقدیر مدیر عامل محترم مجتمع فولاد میانه و سرپرست شرکت فولاد آذربایجان از سفیران سلامت

تقدیر مدیر عامل محترم مجتمع فولاد میانه و سرپرست شرکت فولاد آذربایجان از سفیران سلامت

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان آقای مهندس مهرداد ناجی سرپرست شرکت فولاد آذربایجان و مدیر عامل مجتمع فولاد میانه با اهدا لوح تقدیر و کارت هدیه از همکاران و اعضای خانواده آنان که تحت عناوین مختلف به عنوان کادر درمانی درگیر کنترل و پیشگیری از بیماری منحوس کرونا هستند. تقدیر بعمل آوردند. متن […]