فرم نظر سنجی مشتریان واحد فروش

فرم نظر سنجی مشتریان واحد فروش

  • مشتری گرامي: پرسشنامه اي كه در اختيار شماست بدون ذكر نام مي باشد . اين نظر سنجي باعث مي شود شاخص هاي بهبود در فرآينـد رضایتمندی مشتريان مشخص شده و بكار گرفته شوند. لطفاً فرم مورد نظر را پس از دریافت ، تکمیل نموده و به شماره 52336575 -041 امور روابط عمومی و یا شماره 52246913- 041 دبیرخانه مرکزی شرکت فاکس نمائید. از همکاری، مشاركت و تعهد شما سپاسگزاریم.
    با تشكر – امور روابط عمومی