شورای فرهنگی و روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، مسابقه ای تحت عنوان (جشن بلوغ سیاسی) برگزار میکند .

فرزندانی از نسل چهارم انقلاب امسال برای اولین بار به پای صندوقهای رای میروند.تا در تعیین سرنوشت کشورشان مشارکت کنند و این لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری و شوق حضور این عزیزان ما را بران داشت تا خاطره ای ماندگار برای آنها به یادگار بگذاریم .
همکاران محترمی که فرزند رای اولی دارند می توانند با تهیه و ارسال تصاویر فرزند خود در هنگام رای دادن به شماره واتساپ واحد روابط عمومی در این مسابقه شرکت نمایند. .
به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد.