حضور فرماندار و دادستان شهرستان میانه درشرکت ملی فولاد ایران

  • تاریخ انتشار : 1399/04/04
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای حضور فرماندار و دادستان شهرستان میانه درشرکت ملی فولاد ایران بسته هستند

به گزارش خبرنگار فولادو توسعه، فرماندارویژه ودادستان شهرستان میانه وهیئت همراه هم اکنون برای دیداربامدیرعامل شرکت ملی فولادایران درمحل این شرکت حضوریافته اند.

دکترمحمدرضا مشایخی معاون استانداروفرماندارویژه میانه درابتدای جلسه ضمن تشکر ازدکترنادری وشرکت ملی فولادایران اظهارداشت:وجودمجتمع فولادسازی میانه باعث رونق اساسی وتغییرچهره شهرشده است ودراین مدت این مجتمع بخصوص مدیریت ان آقای مهندس ناجی توانسته اندبااقدامات بسیارخوب خودشان و همکارانشان یادگارهای خوبی ازخودشان باقی بگذراند،که اوج این خدمات را دردوران مبارزه باکرونا درشهرستان میانه دیدیم.

فرماندارمیانه درخاتمه سخنانش اظهارامیدواری کرد:امیدواریم دریک هم افزایی بامجتمع فولادمیانه وشرکت ملی فولادایران بتوانیم شاهد اقدامات موثری برای افزایش توسعه پایدار و اشتغال جوانان درمنطقه باشیم.

بنابه این گزارش ،محمودیان دادستان میانه نیز ضمن تشکر و سپاس ازخدمات انجام شده توسط شرکت ملی فولادو مجتمع فولادمیانه اظهارداشت: نقش اقتصادی واجتماعی فولادمیانه و تاثیرمهمی که درتثبیت امنیت درشهرستان میانه داشته برکسی پوشیده نیست وامیدواریم که این مسئولیت های اجتماعی تداوم داشته باشد.

دادستان میانه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که شماها به کمک دستگاه قضایی بیایید و در توانمندسازی خانواده زندانیان وانجمن حمایت از زندانیان نقش موثرتری ایفا نمایید.

محمودیان خاطرنشان ساخت:انتظار ما این است که شرکت ملی فولاد ایران،همانگونه که درتغییرچهره اقتصادی شهرو منطقه نقش مهم واساسی داشته است ،اینبار درحوزه مسئولیت های اجتماعی واردشود و با اقدامات انساندوستانه خود،شرایط اجتماعی وامنیتی منطقه را بهبود بخشد تا رکن دیگری ازتوسعه پایدارانسانی محقق شود.

به گزارش خبرنگارما، پس ازسخنان میهمانان،دکترنادری ضمن خوشامدگویی به فرماندار و دادستان میانه و هیئت همراه اظهارداشت:شرکت ملی فولادایران همواره از زحمات وحمایت های مقامات شهرستان میانه تشکر و قدردانی داشته وخوشحالیم که این همکاری صمیمانه وجوددارد وامیدواریم که همواره تداوم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران خاطرنشان ساخت:ما آماده همکاری بامقامات استان ومیانه درراستای مسئولیت های اجتماعی هستیم وتاکنون نیزبه وظایف خودعمل کرده ایم.

دکترنادری افزود:برای توانمندسازی محرومین واقشارآسیب پذیرشهرستان میانه آماده همکاری همه جانبه هستیم وآقای مهندس ناجی بعنوان نماینده مادرمنطقه درچارچوب موازین قانونی آماده همکاری باشماخواهدبود.

وی همچنین افزود:یکی ازاهداف شرکت ملی فولادایران این است که درراستای توسعه پایداردرمنطقه،ایجادصنایع تبدیلی درحاشیه طرح های فولادی است که بتوانیم تمامی نیازهای واحدهای تولیدفولادرادرهمین مناطق تولیدنماییم.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران گفت:درراستای تداوم همکاری باشمادرمنطقه آماده دریافت نظرات وپیشنهاداتتان هستیم تابشودطرحی متناسب باامکانات وظرفیت های منطقه طراحی نماییم وجامعه هدف مدنظرتان خودکفا شده وبه اشتغال پایداربرسد.

منبع: فولادوتوسعه

مورخ: 99/04/04