جلسه پشتیبانی از تولید و رفع موانع

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان
در این جلسه که در مورخ 1400/04/16 که در اتاق جلسات ساختمان مدیریت بحث هایی در حوزه های تولید،خرید و ایمنی و بهداشت/Hsee) برگزار شد.
با توجه به نامه وزارت نیرو برای قطعی برق پیشنهاد شد که واحد بهره برداری، برنامه ریزی های کامل و جامع را برای اورهال خط تولید انجام دهد و واحد خرید هم موظف شد نسبت به تامین قطعات و ملزومات برای خط تولید اقدامات جامعی را انجام دهد و گزارش کاملی در جلسه بعدی پشتیبانی و رفع موانع ارایه دهد انشالله این تهدید با برنامه ریزی دقیق به فرصت تبدیل خواهد شد