برگزاری جلسه پشتیبانی از تولید ومانع زدایی در شرکت فولاد آذربایجان

✳️
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، ششمین جلسه پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها در شرکت فولاد آذربایجان با حضور مهندس میرحسینی مشاور عالی مدیر عامل ،مدیران ، روساء و سرپرستان واحد ها ، روزسه شنبه مورخ 15 شهریور در سالن جلسات ساختمان مدیریت برگزار گردید.
در این جلسه میرحسینی گفت با توجه به هماهنگی ، هم افزایی و تعاملی که بیش از سال های گذشته انجام گردید باعث شد در شش ماه نخست سال 1400 ، تولید کارخانه از هدف گذاری ۶ ماه اول سال، 7 درصد جلوتر باشد.
وی در ادامه افزود ، با نهادینه کردن فرهنگ کار جهادی و ایجاد روحیه انقلابی می توانیم موانع و مشکلات را از پیش رو برداشته و به ظرفیت اسمی شرکت نزدیکتر شده و در نهایت نام شرکت فولاد آذربایجان همچون گذشته به نگین صنعت آذربایجان تبدیل شود .✳️