باید فرهنگ کارو تلاش در تمام حوزه های کاری نهادینه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، در هشتمین جلسه شورای فرهنگی شرکت محمودی مدیرعامل شرکت بر لزوم ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش و جلوگیری از سستی و رخوت بین همکاران شرکت تاکید کردند .

وی در ابتدا جلسه ضمن تبریک دهه کرامت در خصوص اهمیت و حضور حداکثری در انتخابات پیش رو مطالبی بیان کرده، افزودندخانواده بزرگ صنعت فولاد همواره در جهت رونق و آبادانی کشور و قطع وابستگی از بیگانگان در سنگر تولید مجاهدت می نمایید و نیاز است تا برای نمایش استقامت و پایداری دربرابر زیاده خواهان وطمع ورزان این مرز وبوم با حضور پورشورخود درانتخابات بار دیگرسربلندی و صلابت فرزندان ایران زمین را به نمایش بگذارند.

در ادامه جلسه اعضای جلسه برنامه و پیشنهاداتی در حوزه فرهنگ کار و تلاش مقابله با تنبلی و اهمال کاری ارائه کردند که بعد از بحث و بررسی تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.