بازدید دکتر قنبری ممان معاونت محترم وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشوراز شرکت فولاد آذربایجان و مجتمع فولاد میانه

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، روز یکشنبه مورخ 16 خرداد دکتر قنبری ممان و هیئت همراه و دکتر خادمی مدیر کل حراست شرکت ملی فولاد ایران و جمعی از مدیران شرکت فولاد آذربایجان و مجتمع فولاد میانه در جلسه ی که در ساختمان مدیریت شرکت فولاد آذربایجان برگزار گردید حضور بهم رساندند . در این جلسه جناب آقای دکتر قنبری ممان فرمودند، با توجه به سابقه درخشان در تولید مقاطع میلگردی در سطح کشور و وضعیت رو به رشد و مطلوب این دو مجموعه و همچنین عدم اتمام پروژه فولاد سازی، سازمان خصوصی سازی قطعاً تجربه تلخ واگذاری بدون کارشناسی سال ۹۳ را تکرار نخواهد کرد.

ایشان در ادامه افزودند ،سازمان خصوصی سازی تا آمادگی های لازم از لحاظ مباحث مالی و ارزیابی کلی شرکت و دیگر مراحل انجام نگرفته باشد خصوصی سازی انجام نخواهد شد .

ایشان درادامه بیان کردند، در بحث خصوصی سازی امنیت روانی جامعه وپرسنل همچنین سطح اشتغال در مجموعه و بحث تولید حتماً باید حفظ و عجله ای دراجرای اصل ۴۴ صورت نخواهد گرفت.

در ادامه  جناب آقای خادمی حراست شرکت ملی فولاد ایران بیان فرمودند با توجه به واگذاری اشتباه و غیر کارشناسی در سال۹۳ ، باید بستر سازی های لازم جهت واگذاری صحیح و بدون تبعات منطقه ای لحاظ گردد.وبا توجه به مدیریت حضرتعالی انشالله این امر محقق خواهد شد.

در ادامه آقای اصلانیان مدیر مالی شرکت فولاد آذربایجان و مهندس عبدی سرپرست مجتمع در خصوص سوابق ،وضعیت فعلی و برنامه های آینده شرکت توضیحاتی ارائه کردند.

بعد از جلسه در بازدیدی از خط نورد شرکت فولاد آذربایجان و مجتمع فولاد میانه حضور بهم رساندند .