بازدیدامام جمعه میانه ازغرفه فولاد آذربایجان

بهامام جمعه میانه وجمعی ازمقامات این شهرستان از غرفه های هجــدهمیــن نمایشگــاه بین المللــی متالــورژی، فـولاد، ریخته گـری، آهنگـری،ماشیــن آلات و صنایـع وابسـته درمحل نمایشگاه های بین المللی تبریزبازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، در آخرین روزازاین نمایشگاه ،حجت الاسلام محمدی، ضمن بازدید از غرفه شرکت فولاد آذربایجان و مجتمع فولادمیانه، با محمودی مدیر عامل شرکت فولادآذربایجان ملاقات کردو از دست آوردهای این شرکت بازدید کرد.

در این دیدار محمودی ضمن خوش آمدگویی به مدعوین گزارشی از عملکرد شرکت ارایه کرد و از اهداف شرکت برای ماه آینده و رسیدن به تولید برنامه ریزی شده گزارشی بیان کرد

محمدی در این دیدار از زحمات محمودی و مدیران و برگزار کنددگان تشکر کرد

وی همچنین از رو به رشد بودن تولیدات در این شرکت و افزایش تولید و رضایت مندی مشتریان که با زحمات مدیریت به دست آمده است تشکر کرد.