آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت 795 و شناسه ملی 10200054704

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی   فوق العاده که رأس ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ 23/04/1400 به نشانی تهران بالاتر از میدان ولیعصر، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران پلاک 1713 طبقه 12 سالن نور برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-           استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه

2-            اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه