آموزش ها

برگزاری کلاس دوره آموزشی بهداشت عمومی در شرکت فولاد آذربایجان

برگزاری کلاس دوره آموزشی بهداشت عمومی در شرکت فولاد آذربایجان

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان یک دوره آموزشی تحت عنوان بهداشت و مراقبت های عمومی توسط واحد آموزش این شرکت با همکاری آموزشگاه بهداشت مبین در محل این شرکت به مدت یک هفته برگزار گردید. مخاطبان این دوره کل پرسنل رستوران و نیروهای خدماتی شرکت بودند. عناوین کلی و سر فصل دوره ها […]