گام بلند شركت فولاد آذربایجان در عمل به شعار سال؛

در سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین برگزاری امتحان استخدامی با الویت نیروهای بومی، با حضور 829 نفر شرکت کننده در نوبت صبح روزه پنجشنبه 5 خرداد ماه سال 1401در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان ، محمد خادمی سرپرست شرکت فولاد آذربایجان اظهار داشت ، این شرکت برای تکمیل و جایگزینی نیروهای بازنشسته خود بعد از اخذ مجوز رسمی از سازمان ایمیدرو اقدامات اولیه برای برگزاری آزمون جذب و استخدام نیروهای متخصص و فنی برابر مقررات جاری کشور در قالب قراردادهای پیمانکاری توسط شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش و آموزش کشور انجام داد.

وی افزود:امیدواریم با توجه به پیش بینی های انجام گرفته و با ضرایب در نظرگرفته شده در این آزمون بیشترین جذب نیرو از منطقه و شهرستان میانه صورت بگیرید تا کمک قابل توجهی به ایجاد اشتغال و زیرساختهای پایدار در منطقه شود.

دکتر ناصر محبعلی پور رئیس دانشگاه آزاد واحد میانه اظهار کرد: این آزمون در راستای جذب نیروی انسانی جدید با عناوین شغلی متعددی در دو محل حوزه امتحانی ساختمان مرکزی و مجتمع آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی میانه انجام گرفت.

وی افزود: در این آزمون تعداد 460 نفر آقا در محل مجتمع آموزشی و تحصیلات تکمیلی و 369 نفر آقا در ساختمان مرکزی رقابت کردند.

شایان ذکر است این آزمون با حضور نمایندگان از دستگاه‌های اداری و نظارتی شامل سازمان سنجش و آموزش کشور ، حراست و منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت ملی فولاد ایران ، حراست ، منابع انسانی و امور اجتماعی ، روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان برگزار گردید.