پیام مدیر عامل

به نام پروردگار متعال

با استعانت از خداوند متعال شرکت فولاد آذربایجان بعنوان یک شرکت تولیدی فعال، معتبر و در آغاز مسیر تعالی به منظور رسیدن به هدف خود که همانا موفقیت پایدار از طریق بهبود مستمر میباشد اقدام به پیاده سازی اصول، مفاهیم و رویکردهای سرآمدی در کیفیت براساس مدلINQA نموده است. آنچه از موفقیت پایدار انتظار داریم:

 

  • خلق ارزشهای مطلوب مشتری
  • رهبری دوراندیش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد کیفی محصول
  • حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور مرتبط با کیفیت محصول
  • توسعه و حفظ همکاریهایی که برای ارتقای کیفیت محصولات در سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند
  • دستیابی به نتایجی که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد
  • ما با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در امر ارتقای کیفیت محصولات با انتصاب و حمایت موثر از مسئولین مرتبط به تقویت فرهنگ سرآمدی و موفقیت پایدار در سطح سازمان میاندیشیم.