ولین  مرحله از طرح واکسیناسیون کارکنان فولاد آذربایجان

اولین  مرحله از طرح واکسیناسیون کارکنان فولاد آذربایجان ، جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا با پیگیری مدیر عامل محترم  و همت مدیریت منابع انسانی و واحد ایمنی و بهداشت  در شرکت فولاد آذربایجان  انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شرکت فولاد آذربایجان ، دوشنبه  و سه شنبه مورخ 15 و 16 مردادماه ۱۴۰۰ اولین  مرحله از طرح واکسیناسیون جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، با تمرکز بر گروه های دارای ریسک بالای ابتلا، در مرکز  واکسیناسیون شرکت فولاد آذربایجان انجام شد.

، در اولین  مرحله از طرح واکسیناسیون بیش از ۲۰۰ تَن از کارکنان، در شرکت فولاد آذربایجان  واکسینه شدند. همچنین با پیگیری های مدیر عامل محترم شرکت دکتر علیرضا محمودی این روند واکسیناسیون ادامه خواهد داشت.