فرم نظر سنجی مشتریان واحد فروش

فرم نظر سنجی مشتریان واحد فروش

  • مشتری گرامي: پرسشنامه ای كه در اختیار شماست بدون ذكر نام مي باشد. این نظر سنجي باعث مي شود شاخص های بهبود در فرآیند رضایتمندی مشتریان مشخص شده و بکار گرفته شوند. لطفاً فرم مورد نظر را با دقت تکمیل نموده. از همکاری، مشاركت و تعهد شما سپاسگزاریم.
    واحد روابط عمومي