جلسه شورای مدیران شرکت فولاد آذربایجان باحضورمدیران و روسای واحدها در سالن جلسات ساختمان مدیدیت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولادآذربایجان ، درابتدای جلسه مدیران وروسای واحدها گزارشی از عملکرد واحدهای خود در دوماه گذشته را درحضور علیرضا محمودی مدیرعامل شرکت ارائه نمودند.

درادامه محمودی ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده  بر همراهی و هم افزایی بین واحدها در راستای رشد وارتقاء در حوزه های مختلف تاکید کرد.

در انتهای جلسه به پاس خدمات ارزشمند وحساسیت  در انجام اموارت محوله ، از آقایان اصلانیان ذی حساب و مدیر مالی شرکت و کریم خانی مدیر حراست ، با تقدیم لوح و هدایایی مورد تشویق قرار گرفتند.