جلسه راهبردی شورای مدیران در شرکت فولاد آذربایجان


به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان دومین جلسه راهبردی شورای مدیران به ریاست دکتر محمودی مدیر عامل شرکت مورخ     99/06/04 با حضور مدیران واحدها ی مختلف شرکت در محل دفتر مدیر عامل تشکیل و در خصوص رفع موانع و مشکلات بحث و تبادل نظر گردید.

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان

مورخ: 99/06/05

اخبارروابط عمومی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!