خانه / تماس با ما

تماس با ما

مرکز مخابرات شرکت :

تلفن :                               ۹-۵۲۳۳۳۲۷۱-۰۴۱

نمابر :                                  ۵۲۲۴۶۹۱۳-۰۴۱

ارتباط با واحد روابط عمومی ۵۲۳۳۶۵۷۵-۰۴۱

ایمیل :          ravabet@azarbaijansteel.com

وب سایت :                  Azarbaijansteel.com

نشانی کارخانه : میانه – جنب ایستگاه راه آهن

کد پستی :                               ۵۳۴۶۱۷۹۱۱۱

صندوق پستی :                      ۱۳۱۴ / ۵۳۱۳۵