خانه / تماس با ما

تماس با ما

مرکز مخابرات شرکت :

تلفن : ۹-۵۲۳۳۳۲۷۱-۰۴۱

نمابر : ۵۲۲۴۶۹۱۳-۰۴۱

ارتباط با واحد روابط عمومی ۵۲۳۳۶۵۷۵-۰۴۱

نشانی کارخانه : میانه – جنب ایستگاه راه آهن

کد پستی : ۵۳۴۶۱۷۹۱۱۱

صندوق پستی : ۱۳۱۴ / ۵۳۱۳۵