برگزاری کلاس دوره آموزشی بهداشت عمومی در شرکت فولاد آذربایجان


به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان یک دوره آموزشی تحت عنوان بهداشت و مراقبت های عمومی توسط واحد آموزش این شرکت با همکاری آموزشگاه بهداشت مبین در محل این شرکت به مدت یک هفته برگزار گردید. مخاطبان این دوره کل پرسنل رستوران و نیروهای خدماتی شرکت بودند. عناوین کلی و سر فصل دوره ها به شرح ذیل می باشد.

  • 1-کلیات بهداشت عمومی 2- قوانین بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی
  • 3- شیوه زندگی سالم و رفتارهای مخاطره آمیز

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان

مورخ: 99/03/07

آموزش هااخبارروابط عمومی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!