با حمایت های راهبردی شرکت ملی فولاد ایران به تولید ظرفیت اسمی خودمی رسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان،  هادی غلامزاده مدیرعامل  شرکت، در گفتگویی با نشریه فولاد و توسعه از تلاش برای رسیدن به تولید در مقیاس ظرفیت اسمی، با حمایت های راهبردی شرکت ملی فولاد ایران خبرداد.
هادی غلامزاده بابیان مطلب فوق افزود:باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز بازار ، درحال طراحی یک برنامه مدون در بخش تولید و گسترش بازار بخصوص درحوزه صادرات هستیم.
وی خاطرنشان ساخت:باتکیه بر توان و دانش فنی متخصصین شرکت فولاد آذربایجان،تلاش می کنیم با مرور گذشته شرکت و شناسایی عوامل ناکامی در تولید و بازار و تمامی نقاط ضعف مهم طی سال های گذشته،برنامه های منطقی منطبق با واقعیت های موجود و توانمندی های فعلی شرکت و کشور را طراحی و به مرحله اجرا درآوریم.
غلامزاده با اشاره به ظرفیت های موجود برای توسعه بازار دربین کشورهای همسایه ازجمله ترکیه،عراق،جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت:کشورهای همسایه یک فرصت مناسب هستند تابتوانیم محصولات استانداردخودمان را به آن هاعرضه کنیم وبه درآمدهای ارزی خوبی برسیم.
مدیرعامل شرکت فولادآذربایجان بااشاره به وضعیت نیروی انسانی این شرکت برآموزش وبازآموزی مجدد همه پرسنل تاکیدکرد وافزود:سرمایه انسانی این شرکت بسیارتوانمند وباهمت هستند ولازم است که باتوجه به پیشرفت های تکنولوژیکی درعرصه معدن وفولاد،همگان درجریان آخرین تحولات علمی قرارگرفته وآموزش های لازم رافرابگیرند.
غلامزاده رعایت مسایل ایمنی ومحیط زیستی راازمهمترین موارد درشرکت دانست که به موازات تولید وبازاریابی،بایدپیش برودتاسلامت پرسنل وامنیت روانی آن هانیزتامین شود.
وی درخاتمه اظهارامیدواری کرد،دراین مسیرپرفرازونشیب ازحمایت های معنوی شرکت ملی فولادایران برخوردارشویم تابتوانیم به اهداف ازپیش تعیین شده مان برسیم.