اهداف و ارزش های اخلاقی

اهداف و ارزش های اخلاقی شرکت فولاد آذربایجان

 

اهداف
. تولید در حد ظرفیت اقتصادی جهت تامین نیاز داخل و توسعه صادرات
. حفظ و ارتقاء سطح سلامت کلیه کارکنان شرکت و ایجاد محیط کاری ایمن
. پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز و سیستم های مدیریتی نوین در راستای افزایش توان رقابتی و توسعه صادرات

 

ارزش های اخلاقی
. ارزشهای اسلامی و انسانی
. تکریم همکاران، ذی نفعان و مشتری مداری
. کار ایمن، با کیفیت و به موقع
. یادگیری، نوآوری، مشارکت سازمانی و کار گروهی