اطلاعیه جذب نیروی انسانی بصورت قرارداد موقت در قالب پیمانکار

بسمه تعالی

شرکت فولاد آذربایجان

اطلاعیه جذب نیروی انسانی بصورت قرارداد موقت در قالب پیمانکار

با استعانت از خداوند متعال، شرکت فولاد آذربایجان واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 60 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول ذیل از طریق آزمون کتبی، ارزیابی مهارتی و مصاحبه تخصصی، معاینات طب کار و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی در قالب پیمانکاری از واجدین شرایط بومی شهرستان میانه جذب نماید.داوطلبان گرامی می توانند در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس این اطلاعیه و جداول پیوست، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

1– شرایط عمومی استخدام:

1 – داشتن تابعیت ايران

2- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور

3- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی دائم

4- عدم سابقه محکومیت جزايی مؤثر

5 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام شغل درخواستی

6 – دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی

7 – نداشتن منع قانونی براي استخدام و عدم تعهد خدمتی به ديگر سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور

8 – احراز صلاحیتهای عمومی به تأيید کمیته گزينش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

9- در صورت داشتن معافیت پزشکی، تائید نفرات توسط کمسیون پزشکی مورد تائید فولاد آذربایجان الزامی است

2– شرایط اختصاصی استخدام:

1 – جنسیت پذيرش: آقا

2 – داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصیلی اعلام شده در جداول نیازهاي نیروی انسانی

3 – کسب حد نصاب نمره لازم از آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی

4 – داشتن شرايط سنی به شرح مندرج در جدول (حداقل 22 سال)

5- مبنای محاسبه سن تا 1401/01/31 می باشد.

تبصره: تغییر بازه زمانی ثبت نام به هر دلیلی، مبنای محاسبه سن و تاریخ فارغ التحصیلی را تغییر نخواهد داد.

6- افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک مورد نیاز برای ثبت نام در گروه شغلی مورد نیاز،به شرط تناسب رشته تحصیلی و دارا بودن سایر شرایط (رعایت شرط سنی گروه شغلی ثبت نامی) می توانند در آزمون مقطع پایین تر شرکت نمایند. لیکن دارا بودن مدرک بالاتر حقی را برای فرد پذیرفته شده در کسب جایگاه شغلی بالاتر و مزایای آن به وجود نخواهد آورد.(بعد از پذیرفته شدن فرد هیچ ادعای در خصوص ارتقا نخواهد داشت)

7-محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان در شرکت فولاد آذربایجان واقع در شهرستان میانه در کیلومتر 5 شهرستان میانه جنب راه آهن در شرکت فولاد آذربایجان خواهد بود.

8- فرد پذیرفته شده هیچگونه رابطه استخدامی با شرکت فولاد آذربایجان نخواهد داشت.

* تذکر 1: متقاضیانی میتوانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا مورخ 1401/01/31 فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد.

* تذکر 2: لازم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل متقاضیان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأيیديه هاي مربوط به جدول مشاغل، بايستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأيیديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از متقاضیان که به هنگام ثبت نام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ايشان ملغی شده و هیچگونه هزينه ثبت نام مسترد نمی گردد و به لحاظ اخلال و طولانی نمودن فرآیند استخدام قراردادی با مدت معین ، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

3– نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :

ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طريق سايت اينترنتی به شرح ذيل انجام می گیرد:

1 – ورود به پايگاه اينترنتی به آدرس : www.sanjeshserv.ir

2 – تکمیل فرم ثبت نام در هر مرحله و تايید آنها

3 – تايیديه نهايی با توجه به اطلاعات وارد شده توسط داوطلب

4 – دريافت شماره پرونده و کد رهگیري

5 – چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضاي آن پس ازچاپ، که حاوي اطلاعات وارد شده توسط داوطلب می باشد.

* تذکر  :ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دريافت شماره پرونده و کد رهگیري از سیستم می باشد و پس از تايید نهايی فرم اينترنتی توسط داوطلب، اطلاعات آن قابل تغییر نمی باشد.

1-3– مدارک مورد نیاز هنگام ثبت نام (الکترونیکی):

1 – تکمیل مراحل ثبت نام از طريق سايت به نشانی www.sanjeshserv.ir

2 – متقاضیان می بایست مبلغ 2,400,000 ریال (دویست و چهل هزار تومان) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (با داشتن الزامات آن همانندCVV2 و رمز دوم کارت بانك هاي عضو شتاب) پرداخت نمایند.

تذکر: هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

3 – اسکن يک قطعه عکس4×3

2-3– نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب :

1 – عکس مربوط به سال جاری باشد

2 – فايل مربوطه حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد

3 .حجم فايل ارسالی بايد کمتر از70 کیلوبايت باشد.

4.تصوير بايد در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد.

5 .حتی الامکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد.

3-3– مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :

از بین متقاضیانی که حد نصاب لازم را کسب نمایند 2 برابر ظرفیت اسامی اعلام می شود و این افراد مؤظف هستند مدارک ذيل را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاري پس از اعلام نتايج، به همراه اصل مدارک به نماينده شرکت به آدرسی که متعاقبا اعلام خواهد گرديد بصورت حضوری ارائه و رسید دريافت نمايند.

1 – اصل به همراه تصوير مدرک تحصیلی

2 – اصل به همراه تصوير کارت ملی

3 – اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

4 – اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم

5 – اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومی بودن

6 – اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

7 – فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوي کد رهگیري و شماره پرونده باشد.

تذکر: لازم به ذکر است که پذیرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه به منزله استخدام قطعی نمی باشد و هیچگونه تعهدی را برای شرکت در رابطه با استخدام ایجاد نمی نمایند.

4– مهلت ثبت نام:

1-4- متقاضیان واجد شرايط می بایست از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/01/22 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اينترنتی www.sanjeshserv.ir اقدام نمايند.

2-4-به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

5– زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:

متقاضیان جهت مشاهده و پرينت کارت ورود به جلسه آزمون، می توانند روزهاي چهارشنبه مورخ 1401/02/28 و پنجشنبه مورخ 1401/02/29 با درج مشخصات در محل مورد نظر در سايت www.sanjeshserv.ir اقدام نمايند.

* تذکر 3 : همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد در غیر اين صورت از ورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

6– زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه فنی

زمان برگزاري: آزمون کتبی روز جمعه مورخ 1401/02/30 برگزار می شود.

نشانی محل برگزاري: بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. (شهرستان میانه)

مصاحبه فنی: پس از اعلام نتايج اولیه مدارک متقاضیانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده اند مورد بررسی قرار گرفته و پس از تايید مدارک به اندزه 2 برابر ظرفیت از طريق برقراري تماس تلفنی ضمن اعلام زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسه مصاحبه دعوت می گردند. ضریب وزنی آزمون کتبی و مصاحبه در نمره نهائی داوطلبان به ترتیب 60 و 40 درصد می باشد.لازم به ذکر است دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله ي پذيرش داوطلب نمی باشد.

7– شرایط خاص:

– این فراخوان صرفا بر اساس مصوبات ستاد کرونای استان و شرایط استان می باشد و در صورت هرگونه تصمیم حسب شرایط زمان برگزاری آزمون امکان تغییر تاریخ آزمون و یا لغو آزمون وجود دارد.

8– شرايط بومی بودن:

بومی شهرستان میانه به فردی اطلاق میشود که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف- محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب شهرستان میانه باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان) داوطلب در شهرستان میانه سپری شده باشد.

ج- پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه شهرستان میانه توسط داوطلب یا والدین.

9– انتخاب داوطلبان

به ترتیب بالاترین نمره کل کسب شده در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان 2 برابرظرفیت با رعايت اولويت هاي مندرج در آگهی صورت می پذيرد.

تبصره 1: درمواردي که نمره کل و شرایط دو يا چند نفر از متقاضیان در رشته شغلی يکسان باشد انتخاب اصلح از سوي مديريت گزينش ملاک عمل قرار خواهد گرفت. اولويت با داوطلبی است که نمره مصاحبه بالاتری دارد.

تبصره 2: در صورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرايط علمی را احراز کنند شرکت از پذيرش آنان معذور می باشد.

تبصره 3: با توجه به اينکه ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل مراحل ثبت نام می باشد لازم است در تکمیل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

تبصره 4: داوطلب با تکمیل مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون صريحا و تلويحا اقرار به علم کامل، به مفادآگهی نموده است و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

10– تاییدیه سلامتی

پذيرفته شدگان موظفند با توجه به شرايط عمومی آگهی با معرفی اين شرکت گواهی/تأيیديه مورد نیاز در ارتباط با سلامت جسمانی، روانی و توانايی انجام کار اخذ نمايد.

11- اطلاع رسانی

هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی به آدرس www.sanjeshserv.ir خواهد بود و متقاضیان اطلاعات مورد نیاز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

تلفن: 04152338411

ساعات پاسخگويی: 9 صبح لغایت 15 بعد از ظهر

مراجعه کننده گرامی، شماره هاي پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکالات ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعايت حقوق ساير شرکت کنندگان از طرح سولات خارج از موضوع پرهیز نمايید.

* تذکر مهم: لازم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بايست شرايط و ضوابط مندرج در اين اطلاعیه را دقیقا مطالعه نموده و درصورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرايط مندرجات اين اطلاعیه نمی باشد از مراحل پذيرش حذف خواهد شد و هزينه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

12– آزمون

– امتحان کتبی در دو بخش ازمون عمومی و آزمون اختصاصی بعمل خواهد آمد

– آزمون عمومی شامل مواد زیر خواهد بود:

1- فناوری اطلاعات (مهارتهای 7 گانه)

2- ریاضی و آمار مقدماتی

3- زبان و ادبیات فارسی

4- زبان انگلیسی– عمومی

5- هوش و توانمندی های عمومی

  • مواد آزمون اختصاصی از دروس تخصصی مربوط به رشته های تحصیلی زیر خواهد بود.
  • هر یک از سولات آزمونهای عمومی و تخصصی دارای یک امتیاز خواهد بود و نمره کل آزمون کتبی بر اساس 40 درصد آزمون عمومی و 60 درصد آزمون تخصصی محاسبه خواهد گردید

دروس تخصصی آزمون رشته های شغلی به شرح زیر است:

1- کارشناس برق – قدرت (مهندس برق گرایش قدرت): مدارهای الکتریکی – ماشین های الکتریکی – سیستم های کنترل خطی – الکترومغناطیس و بررسی سیستم های قدرت

2- کارشناس برق و ابزاردقیق (مهندس برق گرایش کنترل و الکترونیک): مدارهای الکتریکی– الکترونیک – فیزیک الکتریسته و مغناطیس – سیستم های دیجیتال – مکانیک سیالات و انتقال حرارت

3- کارشناس آب رسانی و گاز (کارشناس شیمی محض – مهندسی شیمی): شیمی تجزیه – شیمی آلی – شیمی صنعتی – شیمی فیزیک – مکانیک سیالات – ترمودینامیک

4- کارشناس تولید (مهندس متالورژی و مواد): اصول ریخته گری – خواص فیزیکی مواد – خواص مکانیکی موارد – شیمی فیزیک- ترمودینامیک- خواص مواد

5- کارشناس مکانیک و تاسیسات (مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات و ساخت و تولید): حرارت و سیالات – جامدات – دینامیک و ارتعاشات – ساخت و تولید – تاسیسات

6- کارشناس هیدرولیک (مهندس مکانیک گرایش سیالات):  ترمودینامیک – مکانیک سیالات – انتقال حرارت – دینامیک و ارتعاشات

7- کارشناس ایمنی (کارشناس بهداشت حرفه ای – ایمنی صنعتی): بهداشت محیط کار – ایمنی محیط کار – ارگونومی – بهداشت حرفه ای – مهندسی HSE

8- کاردان برق – قدرت (کاردانی برق گرایش قدرت): مبانی برق – فیزیک الکتریسیته و مغناطیس – مدارهای الکتریکی – الکترونیک – ابزار دقیق – ماشین های الکتریکی

9- کاردان مکانیک و تاسیسات (کاردانی مکانیک کلیه گرایش ها): مکانیک سیالات – استاتیک – مقاومت مصالح – علم مواد – عملیات حرارتی – انتقال حرارت – سیالات

10- کاردان برق و ابزار دقیق (کاردانی الکترونیک): الکترونیک کاربردی – فیزیک الکتریسیته و مغناطیس – مدارهای الکتریکی – الکترونیک – مدار منطقی – ماشین های الکتریکی

11- کاردانی تراشکاری (کاردانی مکانیک – ماشین ابزار): استاتیک – مقاومت مصالح – رسم فنی – ماشین ابزار و روش تولید – ماشین های کنترل عددی – قید و بند

12- کاردان ساخت و تعمیر قطعات (کاردانی مکانیک – طراحی قالب – ماشین ابزار): استاتیک – مقاومت مصالح – رسم فنی – ماشین ابزار و روش تولید – طراحی قالب – ماشین های کنترل عددی – قید و بند

13- اپراتور نورد (دیپلم کلیه گرایش ها): مبانی برق – مبانی مکانیک – مبانی تاسیسات – شیمی عمومی – مبانی کامپیوتر

13 – مصاحبه

  • پس از برگزاری آزمون کتبی و مشخص شدن امتیازات آنها ، متقاضیان استخدام بر اساس اولویت نمره کل کسب شده به میزان یک و نیم برابر ظرفیت در هر شغل جهت انجام مصاحبه فنی از طریق تماس تلفنی با آنها به شرکت دعوت خواهند شد.

14- تاییدیه مدارک

  • تاییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت قبولی در مراحل استخدام، از طریق مکاتبه با دانشگاه مربوطه اخذ خواهد شد. تاییدیه سایر مدارک نیز در صورت نیاز از دستگاه های اجرایی ذیربط انجام خواهد گرفت

15- سابقه کار

  • منظور از سابقه کار مندرج در جدول زیر ، سابقه اشتغال در شغل مرتبط با شغل مورد تقاضا به مدت تعیین شده میباشد که مستند به مدارک قابل ارائه (برگ گواهی کار، ریز پرداختی بیمه و….) محاسبه خواهد شد. در صورتیکه مدارک ارائه شده در این مورد به تشخیص شرکت ناقص و یا متقن نباشد ، فرد به عنوان متقاضی غیر واجد شرایط شناخته میشود.

16- اعضای خانواده شهدا، ایثارگران در شرایط مساوی از نظر صلاحیت های تخصصی و عمومی از اولویت استخدام برخوردارند.

فهرست شغل

کد شغل محل شغل جنسیت تعداد مورد نیاز حداقل معدل حداکثر سن (سال)
1 کارشناس برق قدرت مرد 2 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: مهندسي برق گرايش قدرت (ليسانس)
2 کارشناس برق و ابزاردقیق مرد 1 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: مهندسي برق گرايش كنترل ( لیسانس)- مهندسي برق گرايش الکترونیک (ليسانس)
3 کارشناس آب رسانی و گاز مرد 1 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: کارشناسی شيمي محض (ليسانس)- مهندسي شيمي (ليسانس)
4 کارشناس تولید مرد 2 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: مهندسي متالورژي و مواد (ليسانس)
5 کارشناس مکانیک و تاسیسات مرد 2 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: مهندسي مكانيک (گرایش طراحی جامدات وساخت وتولید)
6 کارشناس هیدرولیک مرد 2 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: مهندسي مكانيك گرایش سیالات (ليسانس)
7 کارشناس ایمنی مرد 1 حداقل 12 در مقاطع کارشناسی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 32 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای، مدیریت HSEE، کارشناس ایمنی صنعتی (ليسانس)
8 کاردان برق قدرت مرد 2 حداقل 12 در مقاطع کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کاردانی 28 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: فوق دیپلم برق قدرت
9 کاردان مکانیک و تاسیسات مرد 20 حداقل 12 در مقاطع کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کاردانی 28 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش ها
10 کاردان برق و ابزار دقیق مرد 6 حداقل 12 در مقاطع کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کاردانی 28 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: فوق دیپلم الکترونیک
11 کاردان تراشکاری مرد 6 حداقل 12 در مقاطع کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کاردانی 28 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: فوق دیپلم مکانیک و ماشین ابزار
12 کاردان ساخت و تعمیر قطعات مرد 4 حداقل 12 در مقاطع کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک کاردانی 28 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: فوق دیپلم مکانیک و ماشین ابزار
13 اپراتور نورد(نوردکار) مرد 11 حداقل 12 در مقاطع دیپلم حداکثر سن برای دارندگان مدرک دیپلم 26 سال و این سقف به میزان سابقه کار و خدمت سربازی حداکثر تا 5 سال قابل افزایش میباشد
شرایط احراز تحصیلی: دیپلم کلیه گرایش ها
ملاک و مبنای محاسبه سن مندرج در جدول فوق، تاریخ 1401/01/31 می باشد