خانه / مدیران شرکت

مدیران شرکت

۱ – مدیر عامل

۲ – مدیر مالی و قائم مقام

۳ – مدیر امور بازاریابی و فروش

۴ – مدیر فن آوری و توسعه

۵ – مدیر بهره برداری

۶ – مدیر حراست

۷ – مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی

۸ -مدیر روابط عمومی

۹- رئیس امور خرید

۱۰- رئیس امورحقوقی و قراردادها

۱۱ – رئیس واحد انبارها و سفارشات

۱۲- رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست