خانه / ارتباط با واحد فروش

ارتباط با واحد فروش

  1. سرپرست فروش میلگرد (یاسین فتاحی)              ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۱
  2. سرپرست فروش آهن اسفنجی (بشیر پزشکی)     ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۲
  3. سرپرست خرید مواد اولیه (علیرضا مشایخی)        ۰۴۱۵۲۳۳۲۷۳۰
  4. سرپرست کنترل و ارسال کالا ( عسگر مجیدی)      ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۳
  5. دفتر امور فروش        ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۰
  6. فاکس های فروش    ۰۴۱۵۲۲۴۶۹۱۴ –  ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۴