خانه / ارتباط با واحد فروش

ارتباط با واحد فروش

  1. فروش میلگرد                 ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۱
  2.  فروش آهن اسفنجی     ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۲
  3.  خرید مواد اولیه              ۰۴۱۵۲۳۳۲۷۳۰
  4.  کنترل و ارسال کالا         ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۳
  5. دفتر امور فروش              ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۰
  6. فاکس های فروش         ۰۴۱۵۲۲۴۶۹۱۴ –  ۰۴۱۵۲۳۳۲۹۰۴