آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

  • تاریخ انتشار : 1399/04/24
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای آگهی مزایده عمومی نوبت دوم بسته هستند

آگهي مزايده عمومي شماره  100 – 99 مورخ 99/04/22

( نوبت دوم ) 

شركت فولاد آذربايجان در نظر دارد اقلام ضایعات ذوبی و محصولات نرمال و مخلوط خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت  مي شود از تاريخ 22/ 1399/04لغايت 31/ 04 /1399  نسبت به واريز وجه به مبلغ 150/000ريال به شماره حساب 0109978376002  بانك ملی شعبه مركزي ميانه بنام شركت فولاد آذربايجان (غیر قابل استرداد) اقدام و با به همراه داشتن فيش بانكي جهت خرید اسناد مزايده و بازديد از اجناس به امور حقوقی و قراردادها ( آدرس ذيل ) مراجعه نمايند در صورت تمايل پيشنهاد دهندگان مي توانند قيمت پيشنهادي را براي هر ردیف از اقلام مزايده اعلام نمايند و اقلام مورد مزايده با رعایت صرفه و صلاح شرکت به نفر برنده هر ردیف به مدت یکسال واگذار خواهد شد  ضمناً هزينه درج آگهي بعهده  نفر برنده می باشد .

مورخ: 99/04/24