خانه / آموزش

آموزش

به نام خالق هستي

     در دنياي در حال تغيير كنوني ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلايل فراوان پذيرفته شده است . تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است هر از گاهي مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه  به ناچار بايد علوم و معارف جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارآيي ندارند ، كنار گذاشت.

    تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها و روش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش و مهارت هاي جديد را ضروري مي سازد . ميزان كمّي و كيفي اين تغييرات آنقدر زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند . با همه سختي ها و مشكلات بايد پذيرفت كه ادامه حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش ،آگاهي و مهارت هاي گوناگون و جديد بستگي دارد.

     هرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه و پيشرفت هاي علمي و تغييرات فن آوري هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشد درجه اطمينان از موفقيت فرد و سازمان بالاتر مي رود . گاهي اوقات ، رشد فردي ، داشتن انگيزه ، تخصص و پرهيز از ايستايي و ركود فرد عامل اساسي نوجويي و كسب دانش مي شود . اساس بهسازي سازماني كه به نام هاي ديگري چون توسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده بهسازي نيروي انساني است كه به صورت هاي مختلف ( آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت ) در سازمان ها انجام مي شود .

     در راستا بهسازي نيروي انساني، واحد آموزش شرکت فولاد آذربایجان تلاش دارد با الگو قرار دادن شرکتها و سازمانهای پيشرو و همکاری مدیران شركت، با برنامه ریزی جامع و بکارگیری مکانیزم های علمی در مسیر توسعه منابع انسانی گام بردارد تا مسیرهای توسعه و ارتقاي همه جانبه شرکت بیش از پیش هموارتر گردد .

واحد آموزش شركت فولاد آذربايجان با توجه به رسالت خود ، علاوه بر برنامه ريزي دوره هاي تخصصي و مهارتي كاركنان متناسب با نيازسنجي آموزشي صورت گرفته و اعلام نياز آموزشي واحدهاي مختلف شركت، براي واحدهاي پيمانكاري زير مجموعه نيز آموزشهاي مبتني بر فرايند عارضه يابي و حل مسئله برنامه ريزي و اجرا مي نمايد.

برخي از رسالت هاي آموزش كاركنان عبارتست از :

 • توسعه فرصت هاي يادگيري متناسب با نيازهاي شغلي و فردي كاركنان
 • تلاش براي ارتقاء سطح توانائي ها، قابليت ها و دانش نيروي انساني
 • بهبود و ارتقاء سطح روابط انساني در سازمان و انگيزش شغلي

  خدمات آموزشي براي شركت هاي همجوار

الف: ارائه خدمات آموزشي به شركتها و صنايع و مؤسسه ها

شركت فولاد آذربايجان به منظور تقويت بستر مناسب براي تعامل سازنده با شركت‌هاي منطقه و شركت هاي تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تقويت پتانسيل علمي و فني موجود در شركت هاي منطقه و به اشتراك گذاشتن تجربيات مفيد، آمادگي خود را براي برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي، برگزاري جلسات هم انديشي مشترك و ارائه خدمات فني و مهندسي اعلام مي نمايد .

تـــــــــــقويم آموزش

ب: ارائه خدمات كارآموزي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي

شركت فولاد آذربايجان با جذب سالانه به طور متوسط ۷۰ نفر كارآموز از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي ضمن تعهد به رسالت خود در برقراري ارتباط صنعت با دانشگاه، بستر مناسبي را براي انجام بسياري از پروژهها و پاياننامههاي دانشجوئي فراهم آورده است.

 دوره کارآموزي در فصل تابستان در دو مقطع تحصيلي کارداني و کارشناسي بعد از اتمام امتحانات پايان ترم برنامه ريزي           مي گردد. به همين منظور دانشجو مؤظف است معرفي نامه خود را به واحد آموزش شركت فولاد آذربايجان تحويل نموده و فرم ثبت نام را تكميل نمايد.

فراخواني دانشجويان كارآموز براساس ظرفيت رشته تحصيلي دانشجو و اولويت ثبت نام خواهد بود و دانشجو مي بايست طبق برنامه زماني اعلام شده در صبح روز مقرر در شركت حضور يابد .

توجه : کارآموزان بر اساس سهميه اختصاص يافته به دانشگاهها و معرفي نامه رسمي از دانشگاه پذيرش مي شوند.

 نكات قابل توجه كارآموزان محترم :

 1. حضور رأس ساعت ۸ صبح روز اول کارآموزي در محل واحد آموزش با همراه داشتن کپي شناسنامه و كارت ملي و يك قطعه عكس ۴×۳ .
 2. عدم حضور در روز اول (تاريخ مراجعه اعلام شده به كارآموز) به منزله انصراف از کارآموزي مي باشد.
 3. دوره کارآموزي دانشجويان مطابق مدت اعلام شده در معرفي نامه دانشگاه مي باشد و از زمان شروع تا پايان دوره به صورت پيوسته انجام خواهد شد.
 4. رعايت وقت تردد اداري شركت (ورود: ساعت ۷ الي ۸ صبح ، خروج : ساعت ۱۶ الي ۱۷)
 5. تهيه گزارش علمي و قابل استفاده و ارائه به واحد آموزش.
 6. رعايت مقررات و ضوابط اداري شركت فولاد آذربايجان و واحد كارآموزي معرفي شده .
 7. استفاده مؤثر از لوازم و وسايل ايمني در طول دوره كارآموزي .
 8. در صورت عدم تكميل مدت دوره كارآموزي ، گواهي پايان دوره صادر نمي گردد .